Proiecte fonduri structurale

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate  de Uniunea Europeana, va invitam sa  vizitati www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala 

Investitii pentru viitorul dumneavoastra.

Programul Operational Sectorial, Cresterea Competivitatii Economice ( POS CCE, Axa 3).

Proiect SMIS 45910 "Modernizarea SC S.A.S GRUP SRL prin achizitia de software si echipamente TIC performante" - Contract 1032/331 din 4 Noiembrie 2013.

1) Detalii despre proiect.

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 279.541,31 lei (douasutesaptezecisinouamiicincisutepatruzecisiunuleisitreizecisiunubani), lei din care:

 a). Valoare totală eligibilă în sumă de 225.436,54 lei (douasutedouazecisicincimiipatrusutetreizecisisaselei si cincizecisipatrubani)

b). Valoare neeligibilă în sumă de 54.104,77  lei (cincizecisipatrumiiunasutapatruleisisaptezecisisaptebani), din care TVA 54.104,77 lei conform datelor din tabelul nr.1

 Tabel nr.1

Valoarea

totală a

Proiectului

(lei)

Valoarea totală

eligibilă a

Proiectului

(lei)

Valoarea

eligibilă

nerambursabilă

din acordata din FEDR

(lei)

Valoarea eligibilă nerambursabilă

acordata din bugetul

naţional

(lei)

Valoarea

eligibilă maxima

nerambursabilă acordata din fonduri publice

(lei)

Co-finanţarea

eligibilă a Beneficiarului

(lei)

Valoarea ne-eligibilă

a Proiectului

(lei), inclusiv TVA

aferentă valorii

totale a proiectului

1 = 2 +7

2 = 5+6

3

4

5= 3 + 4

6

7

279.541,31

225.436,54

112.144,80

25.253,88

137.398,68

88.037,86

54.104,77

 

 

Cerinte generale

Implementarea unei solutii de tip Business Intelligence care sa aiba urmatoarele caracteristici:

- capabilitate de a efectua operatii de tip geo-coding - furnizarea coodonatelor GPS care se potrivesc unei adrese postale, 

-capabilitate de a efectua operatii de tip reverse geo-coding - plecand de la un set de coordonate GPS sa se furnizeze o adresa postala,

- generarea de imagini/tile-uri care compun o harta digitala pe mai multe nivele de scara de harta si sa expuna acea harta prin HTTP,

- generarea de rute optime bazata pe algoritmi matematici de grafuri/noduri care citesc dintr-o baza de date toate coordonatele geografice de la toate intersectiile de drumuri si distantele de la orice intersectie pana la intersectiile de drumuri apropiate, astfel incat sa se poata calcula si selecta drumul cel mai scurt de la o adresa/destinatie de pornire la o alta adresa/destinatie de sosire,

- sa furnizeze baza de date cu adrese postale si coordinate geografice pentru intreaga Europa, care sa permita operatiunile de mai sus.

Sistemul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

·         Sistemul va fi multiutilizator, va face autentificarea si autorizarea cererilor pentru fiecare utilizator  in parte.

·         Sistemul nu va face, sau, va bloca accesul la orice forma de istoric al cererilor utilizatorilor.

·         Sistemul va bloca, pentru persoanele neautorizate, accesul la programele de reverse geo-coding, routare si de generare a hartilor si la bazele de date aferente.

·        Serverele pe care o sa fie gazduita Solutia complexa de Bussines iNTELLIGENCE o sa fie instalate intr-un data center.

2. Anunturi - din ziarul Curierul National

3. Achizitii

3.1. Anunt intentie cumparare calculatoare tip servere

        Fisa tehnica calculatoare tip servere

3.2. Anunt intentie cumparare software de tip Bussines Intelligence

        Fisa tehnica solutie Business Intelligence

3.3 Anunt intentie achizitie servicii de instruire configurare si utilizare aplicatie software

       Fisa tehnica servicii de instruire